• Slider

Direct vordering indienen? Bel 070 - 324 26 23

Wat vooropstaat bij RL-Incasso B.V. is professionaliteit en juridische onderbouwing. Elke vordering wordt door ons uitgebreid geanalyseerd. Vervolgens gaan wij in overleg met de cliënt om de juiste toon te vinden, waarop de debiteur aangemaand dient te worden. Zo kan het natuurlijk zijn dat er een zakelijke verhouding bestaat die in tact gehouden moet worden. Wij zullen dan uiteraard anders met de vordering omgaan dan wanneer de band tussen debiteur en cliënt slecht te noemen is. Zakelijkheid is hierbij ons key-word. Elke brief zal keurig juridisch onderbouwd worden. Wij leggen de vordering uit met daarbij als bijlagen de gewenste stukken. Hierin betrekken wij ook eventuele eerdere correspondentie die heeft plaats gevonden tussen cliënt en debiteur. Eventuele verweren zullen we direct weerleggen. Elke brief ziet er derhalve uit als een mini- dagvaarding. Zo hopen wij de ernst van de situatie extra duidelijk te maken aan de debiteur. Onze ervaring is dat door deze werkwijze sneller een vordering voldaan wordt.

Werkwijze

RL-Incasso werkt zonder abonnementen!

Indien u wenst dat wij uw vordering over nemen kunnen wij u direct vertellen wat het u gaat kosten, in welke fase van het incassotraject de vordering zich ook bevindt. Deze werkwijze is speciaal voor u door RL-Incasso opgesteld.

1

Pre-incassotraject

Dit traject kan door RL-Incasso vanaf € 25,00 worden overgenomen. Neem hiervoor contact op met RL-Incasso.

RL-Incasso kan zich voorstellen dat het voor u ingewikkeld is om de juiste informatie in aanmaningsbrieven op te nemen. Ook kan het zo zijn dat u hier simpelweg geen tijd voor heeft. RL-Incasso kan deze werkzaamheden al vanaf € 25,00 van u overnemen. Het schrijven van aanmaningsbrieven uit uw naam en op uw briefpapier behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Het pré-incassotraject is van zeer groot belang, omdat de regels met betrekking tot de vergoeding van uw buitengerechtelijke kosten aangescherpt zijn door een wetswijziging van 1 juli 2012.

Door een duidelijk pré-incassotraject kunt u uw cliënt (debiteur) op een vriendelijk doch dringende manier verzoeken om tot betaling over te gaan. Zo bespaart u beide partijen een hoop kosten en blijft de relatie gewaarborgd.

Sommatiefase

RL-Incasso kan dit traject al overnemen vanaf € 75,00.

Indien u het pre-incassotraject hebt doorlopen, maar de vordering nog steeds onbetaald is gebleven kan RL-Incasso het buitengerechtelijk incassotraject in gang zetten. In bovenstaande prijs is inbegrepen:

  1. Dossier-aanleg
  2. Het sturen van sommatiebrieven en eventueel een aankondiging dagvaarding
  3. RL-Incasso zal de cliënt voortdurend op de hoogte houden van de gang van zaken. Daarnaast zal bij elke verandering in de zaak een advies worden gegeven.
  4. Na het uitbrengen van de eerste sommatiebrief zal RL-Incasso dagelijks trachten om telefonisch contact met de debiteur te krijgen teneinde de vordering te incasseren.
  5. Het opstellen, afsluiten en invorderen van betalingsregelingen
  6. Het evalueren van de eventuele reacties op de sommatiebrieven om te bepalen of de invordering zinvol lijkt is inbegrepen in bovengenoemd bedrag. Ook zullen eventuele (juridische) verweren van de debiteur worden weerlegd.
2
3

Dagvaardingsfase

Indien de vordering niet in het buitengerechtelijke traject is geïncasseerd, kan RL-Incasso ook de gerechtelijke procedure op zich nemen. Hiervoor zal met cliënt een uitvoerige evaluatie van de vordering plaatsvinden en een gedegen juridisch advies worden gegeven over de te nemen stappen. De kosten* hiervoor zullen afhangen van de hoogte van de vordering. Deze kunnen echter bij een succesvolle procedure gedeeltelijk worden verhaald op de debiteur.

Executiefase

Na het verkrijgen van een positief vonnis zal het executietraject gestart worden. Hiervoor zal RL-Incasso U geen extra kosten in rekening zal brengen.

4

*Deurwaarderskosten, griffierechten en kosten voor het inschakelen van derden komen voor rekening van de cliënt.

Vacatures

Profiel bedrijf:

Wij zijn een jong en groeiend bedrijf in Den Haag. Wij houden ons primair bezig met het incasseren van vorderingen. Dit kunnen vorderingen van allerlei aard zijn, maar je zal je het meest bezig houden met vorderingen vloeiende uit een huur- of koopovereenkomst.

RL-Incasso onderscheidt zich van andere incassokantoren door een hoge mate van professionaliteit. Wij profileren ons als een ‘net’ incassokantoor en doen vrijwel uitsluitend business2business- vorderingen. Alle brieven die wij sturen zijn altijd zeer uitgebreid en juridisch goed onderbouwd. Ook aan de telefoon of in ander contact met de debiteur stellen wij ons altijd streng, doch rechtvaardig op.

Trekt het incassowerk je en denk je geschikt te zijn voor een van onderstaande functies? Stuur dan een motivatiebrief met cv en cijferlijst naar icvanderwiel@rl-incasso.nl en misschien kan je binnenkort ons team komen versterken.

Incassomedewerkers

Teamleider incasso

Contact

Aanhef
de heer mevrouw*
Voorletters *
Naam *
E-mailadres *
Vordering uit *
Bericht *
Bijlage
 

Contact gegevens

Breitnerlaan 146
2596 HG 's-Gravenhage
Tel 070 - 324 26 23
Fax 070 - 328 08 14
Website www.rl-incasso.nl
E-mail info@rl-incasso.nl

RL-Incasso sponsort